Ministerstwo Finansów przypomina o korektach

Ministerstwo przypomina, że jak stanowi art. 32 ust. 1 DochSamTerytU  wysokość subwencji ogólnej dla JST wylicza się na podstawie dochodów wykazanych w sprawozdaniach jednostek za poprzedzający rok bazowy. Bierze się też pod uwagę korekty złożone do regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca roku bazowego.

Z kolei, podstawą do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju są wykonane dochody bieżące wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Tutaj też korekty do właściwych izb obrachunkowych trzeba składać do 30 czerwca.
Warto to wziąć pod uwagę, bo zgodnie z pismem MF "podstawę do obliczania średniej kwoty bazowej w kraju na rok budżetowy 2022 r. stanowić będą wykonane dochody bieżące gmin wiejskich i miejsko-wiejskich za rok 2020 wykazane w sprawozdaniach budżetowych z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2021 r.”.

Samorządy powinny też zwrócić szczególną uwagę na "na kwoty dochodów wykazywane przez jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniu Rb-PDP (oraz odpowiednio w Rb-27S) za 2020 r.". Ministerstwo zaobserwowało, że czasami samorządy omyłkowo wykazywały dochody podatkowe wielokrotnie wyższe w porównaniu do kwot z analogicznych tytułów, wykazanych za rok poprzedni.

To może spowodować kłopoty, bo dane stanowią podstawę do ustalania kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej, wpłat dla JST oraz wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju na rok 2022.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności