Ministerstwo Finansów przedłużyło czas na zatwierdzenie sprawozdań finansowych niektórych jednostek

Cel nowelizacji

Nowelizacja ma na celu ułatwić funkcjonowanie jednostek w czasie epidemii. Jest ona odpowiedzią resortu na postulaty spółdzielni mieszkaniowych oraz innych jednostek, które nie mogą zorganizować posiedzeń i podejmować uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych z powodu dużej liczebności organów oraz obowiązujących ograniczeń. W rozporządzeniu Ministra Finansów z 31.3.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570) dodano w § 3 nowy ust. 4a, na mocy którego przedłużono istotne z punktu rachunkowości jednostek terminy.

Wprowadzone zmiany

Nowelizacja przedłużyła terminy zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych w przypadku:
1) spółdzielni mieszkaniowych - termin został wydłużony do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i odbycia walnego zgromadzenia,
2) innych jednostek (z wyłączeniem spółek handlowych: kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, spółek jawnych lub komandytowych, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółek komandytowo-akcyjnych lub spółek z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej), które mają liczne organy zatwierdzające i nie mają możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - do 6 tygodni od dnia ustania tych przesłanek.

Przepisy weszły w życie z dniem 30.9.2020 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności