Ministerialny projekt zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece

W wyniku zmiany zostanie poszerzony krąg podmiotów mogących, na podstawie zgody Ministra Sprawiedliwości, wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwać księgi wieczyste w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Obecnie na podstawie art. 364 ust. 8 KWU takie uprawnienie może uzyskać 25 kategorii podmiotów, takich jak np.: notariusze, Agencja Wywiadu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych; organy Krajowej Administracji Skarbowej; Policja; Najwyższa Izba Kontroli.

Po zmianie nowymi uprawnionymi podmiotami będą także: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

Projekt znajduje się na etapie opiniowania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności