Ministerialny projekt ustaw: Prawo komunikacji elektronicznej oraz przepisy wprowadzająca ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej

Na skutek uchwalenia i wejścia w życie w/w ustaw utraci moc obowiązującą dotychczasowa ustawa z 16.7.2004 r. ‒ Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.; dalej: PrTelekom). Ustawy mają na nowo uregulować kwestie związane z wykonywaniem gospodarczej działalności telekomunikacyjnej, m.in. w zakresie bezpieczeństwa sieci i usług oraz zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, wskazaniem kompetencji organów właściwych w sprawach komunikacji elektronicznej.

Przepisy wprowadzające nowelizują szereg przepisów aktualnie obowiązujących ustaw. Na jej podstawie ulegnie także zmiana definicji pojęcia łączności publicznej użyta przez ustawodawcę w ustawie z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.). W myśl obecnego brzmienia pod tym pojęciem należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów PrTelekom. Natomiast w myśl art. 14 ustawy – Przepisy wprowadzające zmieni to brzmienie na: sieci telekomunikacyjne oraz udogodnienia towarzyszące służące zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej.

Wnioskodawca nie określił, co należy rozumieć pod zwrotem „udogodnienia towarzyszące”.

Projekty są na etapie opiniowania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności