Minimalne zabezpieczenia dokumentów publicznych przed fałszerstwem

W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1456 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 1.7.2022 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem.

Jak wynika z art. 7 DokumentyPublU, dla dokumentów publicznych poszczególnych kategorii ustala się minimalne zabezpieczenia przed fałszerstwem, uwzględniając:

  • kategorie dokumentów publicznych;
  • funkcje dokumentów publicznych;
  • materiały, z których są wykonane dokumenty publiczne;
  • możliwość weryfikacji autentyczności dokumentów publicznych.

Ustalenie minimalnych zabezpieczeń przed fałszerstwem uwzględnia możliwość weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego w następujących stopniach:

  • pierwszym, przeznaczonym dla osób sprawdzających autentyczność przedkładanych dokumentów publicznych bez użycia sprzętu technicznego;
  • drugim, przeznaczonym dla pracowników podmiotów publicznych weryfikujących autentyczność przedkładanych dokumentów publicznych z wykorzystaniem ogólnie dostępnych przyrządów powiększających lub emitujących promieniowanie UV;
  • trzecim, przeznaczonym dla ekspertów wyspecjalizowanych laboratoriów kryminalistycznych;
  • czwartym, przeznaczonym dla ekspertów podmiotu wyznaczonego przez ministra.

Omawiane rozporządzenie wprowadza wykaz minimalnych zabezpieczeń przed fałszerstwem wymaganych dla dokumentów publicznych kategorii pierwszej, drugiej i trzeciej – określony w załączniku do rozporządzenia.

Utraciło moc rozporządzenie MSWiA z 2.7.2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz.U. z 2019 r. poz. 1281). Zdaniem twórców, wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie przepisów do aktualnie panujących realiów, zwłaszcza w zakresie wytwarzania blankietów dokumentów publicznych oraz ich personalizacji. Istotną przyczyną zmian ma być potrzeba usunięcia wieloznaczności lub rozbieżności, jakie zostały stwierdzone w okresie ponad dwuletniego stosowania przepisów. Ponadto, zmiany wynikają z doświadczenia Komisji do spraw dokumentów publicznych powołanej w oparciu o przepisy DokumentyPublU, jak również z informacji pozyskiwanych od wytwórców blankietów dokumentów publicznych oraz emitentów tych dokumentów. Zasadniczym celem zmian ma być też zapewnienie wszystkim uczestnikom procesu opracowywania wzoru dokumentu publicznego przepisów spójnych i jednoznacznych, które nie będą pozostawiały pola do rozbieżności interpretacyjnych i niejasności.

Ważne

Nowe wymagania stawiane dla dokumentu publicznego w zakresie dotyczącym papieru uczulonego na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczonego chemicznie), mają zastosowanie do dokumentów publicznych, dla których rekomendację Komisja do spraw dokumentów publicznych zatwierdziła po 12 lipca 2023 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności