Minimalne wynagrodzenie cudzoziemca zatrudnianego w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Stawka ta jest podstawą do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 127 pkt. 3 ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach) i jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym obliczanego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w danym roku na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (nie może być niższa niż równowartość 150% tego wynagrodzenia).

Dotychczas minimalne wynagrodzenie cudzoziemca z wysokimi kwalifikacjami było określone rocznie i wynosiło 63 390 zł (co dawało przeciętną miesięczną stawkę w wysokości 5282,50 zł). Nowa stawka została ustalona na poziomie miesięcznym i wynosi 5475,09 zł.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych