Minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne – zmiany

Z dniem 25.10.2018 r. wejdzie w życie ustawa z 13.9.2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1942). Ustawa zmienia przepisy ustawy z 8.6.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. poz. 1473; dalej: NajWynPracMedU) oraz przepisy ustawy z 10.5.2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1115).

Ustawa rozszerza zakres podmiotowy NajWynPracMedU o pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne.W załączniku do ustawy dla grupy pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, sprecyzowano również współczynnik pracy w wysokości 0,58.

Ponadto w przepisach ustawy wprowadzono maksymalny termin, do 15 czerwca każdego roku, na wydanie przez kierownika podmiotu leczniczego lub podmiot tworzący (w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych) zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego.

W ustawie przywrócono także stosowanie art. 12-12h ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym do końca roku 2020. Przepisy te dotycząc akredytacji podmiotów ubiegających się o przeprowadzanie kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych. Ustawa skraca także termin wejścia w życie przepisów dotyczących planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w ten sposób, aby plan taki mógł zostać sporządzony po raz pierwszy na rok 2019.

W ustawie sprecyzowano także przepisy dostosowujące, dotyczące określenia terminu zawarcia pierwszego porozumienia (lub zarządzenia, jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte) w sprawie sposobu podwyższania na dzień 1.7.2018 r. wynagrodzeń zasadniczych w podmiocie leczniczym w zakresie zmian wynikających z ustawy dotyczących pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, oraz pielęgniarek i położnych w zakresie zmiany ich współczynników pracy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności