Minimalne wynagrodzenia pracowników medycznych

Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych określa grupy zawodowe pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w ramach stosunku pracy w podmiotach leczniczych, w oparciu o kryterium poziomu wykształcenia wymaganego od danego pracownika oraz posiadanej przez niego specjalizacji. Projekt ustawy zawiera podział pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych na 10 grup zawodowych, w zależności od wykształcenia i specjalizacji.

W projekcie przewidziano przepisy o charakterze ochronnym, gwarantujące pracownikom wykonującym zawody medyczne ochronę wynagrodzenia zasadniczego, które po upływie okresu przejściowego będzie odpowiadało co najmniej iloczynowi kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie i współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy.

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto będzie stanowiło iloczyn kwoty bazowej i współczynnika określonego w załączniku do ustawy.

Minimalne wynagrodzenie ma wynosić:

1) lekarzy specjalistów - niecałe 6,4 tys. zł,

2) lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji - niecałe 5,9 tys. zł,

3) lekarza bez specjalizacji - ok. 5,3 tys. zł,

4) stażysty - prawie 3,7 tys. zł.

Wynagrodzenie pielęgniarki wyniesie:

1) z tytułem magistra i ze specjalizacją - co najmniej 5,3 tys. zł,

2) bez tytułu magistra, ale ze specjalizacją - 3,7 tys. zł,

3) bez specjalizacji - 3,2 tys. zł.

Ważne
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ma być ustalane jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym.

W okresie przejściowym, do 31.12.2021 r., podmioty lecznicze mają corocznie ustalać ze związkami zawodowymi wysokość wzrostu wynagrodzeń, biorąc pod uwagę sytuację i możliwości finansowe placówki oraz w sposób, który zapewnia proporcjonalny dla każdej grupy zawodowej średni wzrost wynagrodzeń.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności