Minimalne standardy dotyczące mieszkań chronionych – nowe rozporządzenie

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 822 opublikowano rozporządzenie MRPiPS z 26.4.2018 r. w sprawie mieszkań chronionych.

1. Minimalny standard usług

W mieszkaniu chronionym zapewnia się usługi bytowe w postaci miejsca całodobowego pobytu, a także pracę socjalną.

W ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi polegające na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie:

1) samoobsługi, zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, prowadzenia gospodarstwa domowego, a także utrzymywania więzi rodzinnych;

2) efektywnego zarządzania czasem, załatwiania spraw urzędowych, uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz poszukiwania pracy.

Natomiast w ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi obejmujące pomoc w:

1) wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym dotyczących: przemieszczania się, utrzymania higieny osobistej, ubierania się, sprzątania, zakupów i przygotowywania posiłków, załatwiania spraw osobistych;

2) realizacji kontaktów społecznych przez umożliwienie osobie: utrzymywania więzi rodzinnych, uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

2. Minimalny standard pomieszczeń

Minimalna powierzchnia użytkowa przypadająca dla jednej osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym nie może być mniejsza niż 12 m2, przy czym liczba osób w mieszkaniu chronionym nie może być wyższa niż 7. Liczba tych osób:

1) do 31.12.2019 r. - nie może być wyższa niż 12,

2) od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r. - nie może być wyższa niż 10.

Mieszkanie chronione, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, składa się z: kuchni lub aneksu kuchennego, łazienki, wydzielonego ustępu lub miski ustępowej w łazience oraz przestrzeni komunikacji wewnętrznej. Powinno być też wyposażone w pralkę automatyczną, a także telewizor lub komputer.

Wszystkie pomieszczenia w mieszkaniu chronionym, w którym ze wsparcia korzystają osoby niepełnosprawne ruchowo, muszą być pozbawione barier architektonicznych i dostępne dla tych osób z zewnątrz.

Ponadto rozporządzenie stanowi, że:

1) w pomieszczeniu mieszkalnym każdej osobie zapewnia się: łóżko lub tapczan, szafę ubraniową, szafkę nocną, krzesło lub fotel;

2) kuchnia lub aneks kuchenny są wyposażone w: kuchenkę, zlewozmywak, chłodziarkę, meble kuchenne, sprzęt i naczynia do przygotowywania i spożywania posiłków;

3) łazienka jest wyposażona w: wannę lub natrysk, umywalkę, miskę ustępową, jeżeli nie ma wydzielonego ustępu (wydzielony ustęp jest wyposażony w umywalkę).

Podmioty prowadzące w dniu 1.5.2018 r. mieszkania chronione treningowe lub mieszkania chronione wspierane dostosują te mieszkania do standardów określonych w przepisach omawianego rozporządzenia do 1.3.2019 r. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności