Minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

1. Omówienie przepisów

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 1499 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 21.7.2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Rozporządzenie dotyczy minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu, który powstał ze sprzętu określonego w załączniku nr 1 do ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.); dalej: ZużytSprzętElektrU, tj. ze:

 • sprzętu działającego na zasadzie wymiany temperatury (chłodziarki, zamrażarki, sprzęt automatycznie wydający produkty chłodzone, sprzęt klimatyzacyjny, sprzęt do osuszania, pompy ciepła, grzejniki zawierające olej i inny sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury stosujący do celów wymiany temperatury płyny inne niż woda);
 • ekranów, monitorów i sprzętu zawierającego ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2 (ekrany, odbiorniki telewizyjne, cyfrowe ramki LCD do zdjęć, monitory, laptopy, notebooki);
 • sprzętu wielkogabarytowego, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm (m.in. pralki, suszarki do odzieży, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, elektryczne płyty grzejne, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny itd.);
 • sprzętu małogabarytowego, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm (m.in. odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do szycia, oprawy oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, sprzęt wentylujący, żelazka, tostery, noże elektryczne, czajniki elektryczne, zegary i zegarki, golarki elektryczne, wagi, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, kalkulatory, odbiorniki radiowe, kamery wideo, różnego rodzaju sprzęt itd.);
 • małogabarytowego sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm (telefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, routery, komputery osobiste, drukarki, telefony).

Minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu z tych grup wynosi:

 • 50% w 2018 r.,
 • 55% w 2019 r.,
 • 60% w 2020 r.

- średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju.

Natomiast minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu, który powstał z lamp (proste lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe i lampy metalohalogenkowe, niskoprężne lampy sodowe, diody elektroluminescencyjne - LED), wynosi:

 • 55% w 2018 r.,
 • 60% w 2019 r.,
 • 65% w 2020 r.

- średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju.

2. Komentarz

Z art. 20 ust. 1 ZużytSprzętElektrU wynika, że wprowadzający sprzęt ma obowiązek osiągnąć minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu, które wynoszą:

 • od 1.1.2018 r. do 31.12.2020 r. - nie mniej niż 40% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, a w przypadku sprzętu należącego do grupy sprzętu nr 3 określonej w załączniku nr 1 do ZużytSprzętElektrU - nie mniej niż 50% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu;
 • od 1.1.2021 r. - nie mniej niż 65% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu albo 85% masy zużytego sprzętu wytworzonego na terytorium kraju.

Przy obliczaniu poziomów zbierania zużytego sprzętu nie uwzględnia się masy zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu, który nie został wprowadzony do obrotu, oraz odpadów poprodukcyjnych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności