Od pewnego czasu Naczelna Rada Aptekarska sygnalizuje NFZ problem związany z organizacją aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej. W stanowisku z 29.10.2013 r. NRA oceniła, że od kilku lat w polskich szpitalach trwa stopniowe przekształcanie aptek szpitalnych w działy farmacji szpitalnej. Takie działanie jest jednak sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Zdaniem NRA bowiem, działowi farmacji szpitalnej, zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne, przypisuje się określone zadania, lecz nie określa się wymogów, jakie powinien spełniać lokal działu farmacji szpitalnej oraz wymogów odnośnie do jego kierownika. Brak apteki w szpitalu, czy niewystarczająca liczba fachowego personelu (magistrów farmacji, specjalistów z zakresu farmacji szpitalnej, klinicznej), to w konsekwencji obniżenie poziomu udzielanych przed podmiot leczniczy świadczeń zdrowotnych.

Zastępowanie aptek szpitalnych działami farmacji szpitalnej

Kontynuując temat, w grudniu 2013 r., NRA zwróciła się do NFZ o wprowadzenie nowych kryteriów oceny ofert dotyczących pracowni leków cytotoksycznych oraz pracowni mieszanin do żywienia pozajelitowego znajdujących się w aptekach szpitalnych. NRA podkreśliła, że zastępowanie aptek szpitalnych działami farmacji szpitalnej, które nie mogą wykonywać żadnych leków recepturowych, jest nie tylko niekorzystne, ale jest również sprzeczne z zasadami obowiązującymi w UE, zgodnie z którymi coraz większą rolę odgrywa personalizacja terapii. Dlatego też Prezes NRA zwrócił się do NFZ o wprowadzenie wymogu posiadania aptek szpitalnych przez podmioty lecznicze oraz o wprowadzenie minimalnych norm zatrudnienia dla magistrów farmacji w polskich szpitalach.

Zarządzenie Prezesa NFZ

W odpowiedzi na apele NRA, 23 stycznia 2014 r. Prezes NFZ wydał zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zarządzenie to uwzględniło kluczowe kwestie, z którymi do NFZ zwracała się NRA. Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej NFZ, pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/new/art/5902/2014_003_DSOZ.zip

Źródło:

http://nia.org.pl/dat/attach/1026_nfzaptekiszpitalne.pdf

http://nia.org.pl/dat/attach/1041_ldzp4032013.pdf

http://www.nfz.gov.pl/new/?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5902

http://www.nfz.gov.pl/new/art/5902/2014_003_DSOZ.zip