Mikrorachunek podatkowy posłuży do wpłat większej ilości danin

Mikrorachunki funkcjonują od 1.1.2020 r., zostały wprowadzone przez art. 3 pkt. 1 ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520). Do tej pory obowiązek wpłaty na mikrorachunek podatkowy wynikający z art. 61b ustawy z 29.8.1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325, ze zm.; dalej: OrdPU) obejmował tylko podatników płacących PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem podatku wynikającego z karty podatkowej, VAT od importu oraz VAT rozliczanego w VAT-14).

Od 15.4.2021 r. obowiązuje lista podatków, które należy opłacać na mikrorachunek podatkowy ustalona przez rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 6.4.2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub nieopodatkowanych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 690). Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 61b § 4 OrdPU.

Rozporządzenie wskazuje, że na mikrorachunek należy wpłacać:

  • podatek dochodowy od osób prawnych wynikający z formularzy bądź o tytule płatności: CIT, CIT-6AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-8A, CIT-8AB, CIT-8B, CIT-8E, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-14, CIT-CFC, CIT-ISN, CIT-NZ, TWPOD;
  • podatek dochodowy od osób fizycznych wynikający z formularzy bądź o tytule płatności: PIT, PIT-7, PIT-8AR, PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36S, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT-ISN, PIT-NZ, PIT-NZS, PIT-STD, PPD, PPE, PPL, PPW, TWPOD;
  • podatek od towarów i usług wynikający z formularzy bądź o tytule płatności: VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-In, VAT-Z, TWPOD;
  • daninę solidarnościową wynikającą z formularzy bądź o tytule płatności: DSF-1, TWPOD;
  • opłatę od napojów alkoholowych w opakowaniach do300 ml wynikającą z formularzy bądź o tytule płatności: ALK-1, TWPOD;
  • opłatę od środków spożywczych wynikającą z formularzy bądź o tytule płatności: CUK-1, TWPOD;
  • opłatę wnoszoną przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych
  • podatek od sprzedaży detalicznej wynikający z formularzy bądź o tytule płatności: PSD-1, TWPOD.

Swój numer mikrorachunku podatkowego można poznać:

  • korzystając z generatora Ministerstwa Finansów - https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego;

po zalogowaniu na konto w serwisie e-Urząd Skarbowy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności