Mieszkania w centrach handlowych lub biurowcach

W dniu 3.8.2022 r. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda poinformował o przystąpieniu do opracowania nowych przepisów specjalnych, które pozwolą na przekształcenie, czy to na skutek przebudowy, odbudowy lub zmiany sposobu użytkowania, obiektów handlowych lub usługowych na mieszkania, nawet wbrew zapisom obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem nowych przepisów mają być obszary galerii handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 lub tereny biurowe, które stoją puste lub niemal puste. Lokalne władze samorządowe, działając na wniosek inwestora, będą w drodze uchwały wskazywały, które z tych terenów można wykorzystać pod funkcję mieszkaniową. W zamian za umożliwienie realizacji inwestycji inwestor będzie zobowiązany przekazać do zasobu komunalnego do 5% mieszkań odpłatnie, za zwrotem połowy kosztów budowy. Na pozyskanie tak zrealizowanych mieszkań gmina będzie mogła skorzystać z rządowych programów wsparcia.

Transformacja obiektów handlowych i usługowych, która nie będzie wymagała ingerencji w ich konstrukcję, będzie możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia odbioru. Okres tego ułatwienia proceduralnego planowany jest na 2 lata.

Nowe przepisy zadbają też o zachowanie właściwych standardów realizowanych mieszkań.

Zapowiedziano też jednoczesne zmiany w ustawie Prawo budowlane (modyfikujące zasady zmiany sposobu użytkowania obiektów) oraz specustawy mieszkaniowej (zniesienie konieczności stwierdzenia braku sprzeczności ze studium gminnym w przypadku terenów objętych nową ustawą).

Zgodnie z założonym harmonogramem w ciągu najbliższych tygodni projekt ustawy będzie dyskutowany na poziomie Rady Ministrów, a następnie niezwłocznie skierowany do Sejmu w celu uchwalenia go jeszcze w III kwartale 2022 roku.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności