Do końca 2020 r. kasy rejestrujące starego typu muszą zostać wymienione na kasy online przez podatników branży gastronomicznej, usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedaży węgla. Podatnikom tym przysługuje ulga na zakup kasy nowego typu.

Zasady odliczania (zwrotu) od podatku kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących online są przedstawione w objaśnieniach podatkowych z 11 lipca 2019 r. (patrz: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-11-lipca-2019-r-ulga-na-zakup-kas-rejestrujacych-on-line)

Na pytania dotyczące wymiany kas odpowiada Krajowa Informacja Skarbowa (patrz: https://www.gov.pl/web/kas/krajowa-informacja-skarbowa)

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/do-konca-2020-r-wybrane-branze-wymieniaja-kasy-rejestrujace-na-kasy-online