Pracownicy urzędów skarbowych dokładają wszelkich starań, aby rozstrzygnięcia w sprawach przyznawania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych wydawane były bez zbędnej zwłoki – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania DGP o stosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, czyli rozkładania ich na raty, odraczania płatności i umorzeń zaległości podatkowych.