MF: kiedy menedżer jest VAT-owcem

Minister finansów wydał interpretację ogólną w sprawie rozliczeń menedżerów. Wyjaśnił w niej, kiedy można ich uznać za podatników VAT.

Kwestia ta budzi od lat wątpliwości. Przepisy są bowiem niejasne, a interpretacje i wyroki – niejednolite. Tymczasem wiele spółek współpracuje z menedżerami, którzy wystawiają faktury za swoje usługi. Spółki odliczają z nich VAT. Jeśli fiskus stwierdzi, że członek zarządu nie jest podatnikiem, zakwestionuje prawo do odliczenia.

Przypomnijmy, że podatnikiem VAT jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Nie dotyczy to zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także tych, którzy uzyskują przychody wymienione w art. 13 pkt 2–9 ustawy o PIT. Są to m.in. członkowie zarządu, których wynagrodzenie zaliczane jest do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Aby nie płacić VAT, muszą oni jednak spełnić jeszcze warunki określone w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT. Chodzi o umowę ze zlecającym wykonanie czynności zarządczych, z której wynikają warunki świadczenia tych usług, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego wobec osób trzecich.

Najwięcej kontrowersji budziła trzecia przesłanka. Z interpretacji ogólnej wynika, że jeśli zgodnie z umową odpowiedzialność wobec osób trzecich jest po stronie spółki, a nie zarządzającego, nie można uznać, że samodzielnie prowadzi on działalność gospodarczą. Będzie tak również wtedy, gdy umowa nie przewiduje takiej odpowiedzialności. W takiej sytuacji zarządzający nie jest podatnikiem VAT.

Inaczej będzie, jeśli zgodnie z umową ze spółką menedżer odpowiada za wyrządzone szkody wobec osób trzecich (niezależnie od odpowiedzialności wynikającej z kodeksu spółek handlowych). Wtedy można uznać go za prowadzącego działalność gospodarczą, czyli podatnika VAT.

W interpretacji podkreślono też, że za brakiem samodzielności menedżera może przemawiać wykorzystywanie infrastruktury i organizacji wewnętrznej zarządzanej spółki. A także otrzymywanie stałego wynagrodzenia, co powoduje, że zarządzający nie ponosi ryzyka ekonomicznego.

numer interpretacji: PT3.810L11. 2017
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności