Jak informuje Ministerstwo Finansów (patrz: https://www.gov.pl/web/finanse/jpkvat-z-deklaracja-od-1-pazdziernika-2020-r-dla-wszystkich-przedsiebiorcow):

Przesunięcie wejścia w życie raportowania JPK_VAT z deklaracją VAT z 1 lipca na 1 października 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców to efekt ich licznych wniosków. Zwracali w nich uwagę na trudności we wdrożeniu nowego rozwiązania od lipca 2020 r. z uwagi na pandemię Covid-19.

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, która zmienia termin wejścia w życie nowego rozwiązania, została opublikowana 24.6.2020 r. w Dzienniku Ustaw (patrz poz.1086). Nowy termin określa art. 72 pkt 2 ustawy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/