Mąż nie zawsze jest rodziną

Kobieta nie mieszkała z mężem i dwójką wspólnych dzieci, na które płaciła alimenty. Ubiegała się o 500+ na dziecko swoje i innego mężczyzny, z którym trzy lata żyła pod jednym dachem. Formalnie konkubent nie był jednak ojcem dziecka, bo obowiązuje domniemanie ojcostwa męża. Sprawa o rozwód i zaprzeczenie ojcostwa trwa.

Gmina jednak odmówiła przyznania kobiecie świadczenia wychowawczego na dziecko, zaliczając do składu jej rodziny męża. Według ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci do rodziny zaliczamy bowiem małżonków. Mąż zaś lepiej zarabiał, co spowodowało, że kobieta przekroczyła kryterium dochodowe. Co ciekawe, najmłodsze dziecko policzono jako pierwsze dziecko w rodzinie kobiety. Nie policzono dwójki dzieci, które miała z mężem, bo nie mieszkała z nimi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił niekorzystną dla kobiety decyzję, uzasadniając, że stosunki rodzinne nie są materią do sztywnej i kazuistycznej regulacji.

Ustawa zawiera definicję rodziny. Oznacza ona odpowiednio: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 lat, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Należy przyznać więc rację organom orzekającym w sprawie, że nie mają one dowolności w ustalaniu członków rodziny wnioskodawcy. Ustawodawca zobowiązał jednak gminę do analizy tej kwestii w odniesieniu do każdej konkretnej sprawy poprzez użycie słowa „odpowiednio". W rozpatrywanej sprawie gmina powinna zawiesić postępowanie i poczekać na rozstrzygnięcia sądu rodzinnego.

—Katarzyna Wójcik

sygnatura akt: II SA/Sz 58/18
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności