Epidemia może spowodować, że JST nie osiągną narzuconych przez UE pułapów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Ale są tego i inne przyczyny, m.in. zmiany związane z kartami przekazania odpadów.