Maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi na 2023 r.

W Dz.Urz. Monitor Polski z 2022 r. pod poz. 738 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z 26.7.2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

W obwieszczeniu ogłoszono maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, obowiązujące w 2023 r.

1) rower lub motorower:

 • za usunięcie – 144 zł
 • za każdą dobę przechowywania – 27 zł

2) motocykl:

 • za usunięcie – 281 zł
 • za każdą dobę przechowywania – 37 zł

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

 • za usunięcie – 606 zł
 • za każdą dobę przechowywania – 52 zł

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

 • za usunięcie – 757 zł
 • za każdą dobę przechowywania – 68 zł

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

 • za usunięcie – 1069 zł
 • za każdą dobę przechowywania – 97 zł

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

 • za usunięcie – 1576 zł
 • za każdą dobę przechowywania – 173 zł

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

 • za usunięcie – 1917 zł
 • za każdą dobę przechowywania – 252 zł

8) hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego:

 • za usunięcie – 144 zł
 • za każdą dobę przechowywania – 27 zł

Z art. 130a PrDrog wynika m.in., że pojazd usuwa się z drogi na koszt właściciela w przypadku:

 • pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
 • nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju niebędącym państwem członkowskim, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie;
 • przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
 • pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby będące osobami niepełnosprawnymi legitymującymi się kartą parkingową, kierującymi pojazdem przewożącym taką osobę, albo kierującymi pojazdem należącym do specjalistycznej placówki przewożącymi osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki;
 • pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;
 • kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu przez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem; przepisu nie stosuje się, jeżeli kierujący posiada pokwitowanie upoważniające do kierowania pojazdem. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności