Maksymalne stawki opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na 2022 r.

W Dz.Urz. Monitor Polski z 2021 r. pod poz. 717 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 27.7.2021 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2022.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 BezpObszWodU, rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań w zakresie konieczności parkowania pozostawionych obiektów pływających oraz koszty usuwania i przechowywania statków lub innych obiektów pływających na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie tych statków lub innych obiektów pływających. Opłaty te stanowią dochód własny powiatu.

Ważne

Maksymalne opłaty, obowiązujące w danym roku kalendarzowym, podlegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (art. 31 ust. 3 BezpObszWodU).

W związku z tym ogłoszono maksymalną wysokość opłat z tego tytułu obowiązujących w 2022 r. w przypadku usunięcia:

  • roweru wodnego lub skutera wodnego – 65 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania – 23 zł;
  • poduszkowca – 121 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania – 41 zł;
  • statku o długości kadłuba do 10 m – 147 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania – 65 zł;
  • statku o długości kadłuba do 20 m – 180 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania – 121 zł;
  • usunięcia statku o długości kadłuba powyżej 20 m – 238 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania – 180 zł. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności