Maksymalne stawki opłat za przechowywanie i strzeżenie usuniętych środków transportu i towarów w 2022 r.

W Dz.Urz. Monitor Polski z 2021 r. pod poz. 762 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 6.8.2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 SystMonitDrogU, dyrektor izby administracji skarbowej właściwy dla wyznaczonego miejsca, do którego został skierowany lub usunięty środek transportu wraz z towarem, ustala, w drodze postanowienia, wysokość opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu, osoby obowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia.

Opłatę za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towarów w wyznaczonym miejscu uiszcza się na rzecz dyrektora izby administracji skarbowej, natomiast wysokość stawki kwotowej tych opłat odpowiada średniej cenie rynkowej usług w zakresie usuwania, strzeżenia i przechowywania środków transportu lub towarów na obszarze właściwości danej izby administracji skarbowej (art. 20 ust. 1 i 2 SystMonitDrogU).

Obwieszczenie określa maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat obowiązujących w 2022 r. za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie w wyznaczonym miejscu:

1) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

 • za usunięcie – 542 zł,
 • za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 46 zł;

2) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

 • za usunięcie – 677 zł,
 • za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 60 zł;

3) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

 • za usunięcie – 956 zł,
 • za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 86 zł;

4) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

 • za usunięcie – 1409 zł,
 • za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 154 zł;

5) środka transportu przewożącego materiały niebezpieczne:

 • za usunięcie – 1714 zł,
 • za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 225 zł;

6) towaru:

 • za usunięcie – 1713 zł,
 • za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 5,60 zł za 1 m3 albo 1,40 zł za 1 m2 powierzchni magazynowej.

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności