W Dz.Urz. Monitor Polski z 2022 r. pod poz. 730 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z 28.7.2022 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023.

Z obwieszczenia wynika, że maksymalna wysokość opłat obowiązujących w 2023 r., w przypadku:

  • usunięcia roweru wodnego lub skutera wodnego – 73 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania – 26 zł;
  • usunięcia poduszkowca – 136 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania – 46 zł;
  • usunięcia statku o długości kadłuba do 10 m – 165 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania – 73 zł;
  • usunięcia statku o długości kadłuba do 20 m – 202 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania – 136 zł;
  • usunięcia statku o długości kadłuba powyżej 20 m – 267 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania – 202 zł.