W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2363 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 16.12.2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.

Z rozporządzenia wynika, że maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. przez wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, o których mowa w art. 77 ust. 5 pkt 2–4a i 8–13, 5, 15, 18, 20 i 23, 1, 1a, 6 i 6a, 16 i 21 oraz 24 ustawy z 20.2.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 261 ze zm.; dalej: OdnŹródłaEnU)

wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. przez wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, o których mowa w art. 77 ust. 5 OdnŹródłaEnU:

 • pkt 8–14, 15, 19, 20 i 23, 17, 22 oraz 25 – wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;
 • pkt 7 i 7a – wynosi 500.000 MWh, a jej wartość wynosi 335.000.000 zł.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. przez wytwórców, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji oraz wytworzyli energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, o których mowa w art. 77 ust. 5 OdnŹródłaEnU:

 • pkt 2–4a i 8–13 – wynosi 225.000 MWh, a jej wartość wynosi 106.875.000 zł;
 • pkt 5, 15, 18, 20 i 23 – wynosi 270.000 MWh, a jej wartość wynosi 151.200.000 zł;
 • pkt 1, 1a, 6 i 6a – wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;
 • pkt 16 i 21 – wynosi 14.700.000 MWh, a jej wartość wynosi 5.292.000.000 zł;
 • pkt 24 – wynosi 394.200 MWh, a jej wartość wynosi 242.433.000 zł.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. przez wytwórców, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji oraz wytworzyli energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, o których mowa w art. 77 ust. 5 OdnŹródłaEnU:

 • pkt 8–14 – wynosi 10.680.000 MWh, a jej wartość wynosi 5.249.400.000 zł;
 • pkt 15, 19, 20 i 23 – wynosi 1.080.000 MWh, a jej wartość wynosi 577.800.000 zł;
 • pkt 7 i 7a – wynosi 1.800.000 MWh, a jej wartość wynosi 1.206.000.000 zł;
 • pkt 17 i 22 – wynosi 38.760.000 MWh, a jej wartość wynosi 10.748.400.000 zł;
 • pkt 25 – wynosi 1.182.600 MWh, a jej wartość wynosi 703.647.000 zł.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. przez wytwórców, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji w zmodernizowanych instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, o których mowa w art. 77 ust. 5 pkt 2–4a i 8–13, 5, 15, 18, 20 i 23, 1, 1a, 6 i 6a, 16 i 21 oraz 24 OdnŹródłaEnU

wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. przez wytwórców, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji w zmodernizowanych instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, o których mowa w art. 77 ust. 5 pkt 8–14, 15, 19, 20 i 23, 7 i 7a, 17 i 22 oraz 25 OdnŹródłaEnU

wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł.