Lokal gotowy do kupna to niższa opłata

To sedno najnowszego wyroku Sądu Najwyższego, ważnego dla branży deweloperskiej, ale też dla samorządów.

Sąd Rejonowy i Okręgowy w Zielonej Górze uwzględniły wniosek miejscowej firmy deweloperskiej o obniżenie stawki opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działek zabudowywanych budynkami wielorodzinnymi z dotychczasowych 3 proc. na 1 proc., czego prezydent miasta jej odmówił, a SKO utrzymało tę decyzję. Stan budowy był taki, że jeden z budynków był już ukończony i wydano decyzję o pozwoleniu na jego użytkowanie, budowa drugiego została zrealizowana w 60 proc., a deweloper zaczął podpisywać umowy przedwstępne na sprzedaż lokali.

Gmina odwołała się w tej sytuacji do Sądu Najwyższego, a ten swój wywód zaczął od tego, że art. 73 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mówi o nieruchomości, a nie o działce ewidencyjnej, zmiana wysokości stawki procentowej opłaty rocznej w związku z trwałą zmianą sposobu korzystania z nieruchomości powinna zatem obejmować całą nieruchomość gruntową. SN zauważył, że w orzecznictwie występuje rozbieżność co do wykładni pojęcia trwałej zmiany sposobu korzystania z gruntu jako przesłanki zmiany stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w przypadku zmiany sposobu korzystania na mieszkaniowy. Zgodnie z liberalnym poglądem do trwałej zmiany sposobu korzystania dochodzi z dniem uzyskania przez użytkownika wieczystego pozwolenia na budowę. Według innego trwała zmiana korzystania następuje z chwilą przystąpienia przez użytkownika do robót budowlanych.

Jest jednak jeszcze koncepcja, że do trwałej zmiany sposobu korzystania z gruntu dochodzi dopiero z chwilą administracyjnego dopuszczenia obiektu do użytkowania.

Mając tak bogatą gamę stanowisk, Sąd Najwyższy wskazał, że ze względu na konsekwencje finansowe dla właścicieli nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, do których prowadzi trwała zmiana sposobu korzystania z nich, powodująca obniżenie stawki procentowej, a zarazem obniżenie opłaty rocznej, interpretacja art. 73 ust. 2 powinna uwzględniać także ich uzasadnione interesy.

– Należy zatem uznać, że do trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości uzasadniającej obniżenie stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w przypadku zabudowy wielomieszkaniowej może dojść w razie oczywistego postawienia na podstawie ważnego pozwolenia na budowę budynku, którego bryła architektoniczno-konstrukcyjna oraz struktura wewnętrzna wraz z instalacjami doprowadzającymi media wskazuje na faktyczne wyodrębnienie pomieszczeń o charakterze mieszkalnym z techniczną możliwością prowadzenia w nich robót wykończeniowych.

– Dopiero istnienie takiego stanu budynku uzasadnia określenie nowej stawki opłaty, począwszy od 1 stycznia następnego roku – podkreślił Władysław Pawlak, sędzia sprawozdawca.

sygnatura akt: II CSK 798/16
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności