Rysunki, wyrazy, hasła czy inne oznaczenia wyróżniające firmowy produkt to znaki towarowe, przez lata chętnie wykorzystywane w transakcjach dających podatkowe oszczędności.

– Przenosząc znak towarowy, np. logo, między firmami, można podnieść jego wartość i naliczyć wyższe koszty uzyskania przychodów. Było to wykorzystywane w optymalizacjach podatkowych, zarówno w dużych międzynarodowych koncernach, jak i małych firmach rodzinnych. Skarbówka zorientowała się jednak, że za dużo na tym traci, i sukcesywnie zaostrza regulacje dotyczące znaków towarowych. Przykładem jest wprowadzenie od 1 stycznia wyraźnego zapisu, że można je amortyzować tylko wtedy, gdy zostały nabyte od innego podmiotu – tłumaczy Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii PBC.

Wyroki niekorzystne dla skarbówki

Po co ta zmiana? Przecież już wcześniej ustawy o PIT i o CIT mówiły, że wartości niematerialne i prawne (do których zalicza się też znaki towarowe) można amortyzować, jeśli zostały nabyte. Okazało się jednak, że orzecznictwo sądowe pod pojęciem nabycia rozumie też uzyskanie prawa ochronnego w drodze decyzji urzędu patentowego. Tak uznał przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 stycznia 2017 r. (sygn. II FSK 3635/14), a także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w orzeczeniu z 31 maja 2017 r. (sygn. I SA/Po 1547/16).

– Taka wykładnia dawała możliwość korzystnego rozliczenia kosztów firmom, do których znak wniesiono jeszcze przed rejestracją. Skarbówka twierdziła, że rejestracja nie daje prawa do amortyzacji, sądy uważały jednak inaczej – mówi Tomasz Piekielnik.

Fiskus postanowił zareagować na niekorzystne dla siebie trendy. Jak czytamy w uzasadnieniu nowelizacji ustaw o PIT i o CIT, „w związku z orzecznictwem sądów administracyjnych dotyczącym niezarejestrowanych znaków towarowych proponuje się doprecyzowanie, że pod pojęciem nabycia rozumie się wyłącznie nabycie wtórne (od innego podmiotu), a nie nabycie pierwotne. Akceptacja przez orzecznictwo rozciągnięcia stosowania tej regulacji do nabycia pierwotnego doprowadziła do sytuacji, w której podatnicy zaliczają do wartości niematerialnych i prawnych i amortyzują od ich wartości początkowej równej wartości rynkowej, znaki towarowe »powstałe« w wyniku decyzji o objęciu takiego znaku prawem ochronnym”.

Kontrole i ostrzeżenia

Wskutek nowelizacji od 1 stycznia 2018 r. amortyzować można tylko wartości niematerialne i prawne nabyte od innego podmiotu.

– Wyklucza to też z rozliczenia w podatkowych kosztach znaki towarowe wytworzone we własnym zakresie, bez żadnych transferów, z tym że akurat w takiej sytuacji korzyści podatkowe były niewielkie – dodaje Tomasz Piekielnik.

O tym, że fiskus bacznie przygląda się operacjom z wykorzystaniem znaków towarowych, wspominaliśmy już na naszych łamach wielokrotnie. Przykładowo, w „Rzeczpospolitej” z 14 marca 2017 r. pisaliśmy, że kontrolerzy coraz częściej badają, czy takie transakcje miały ekonomiczne uzasadnienie, czy też były przeprowadzane tylko ze względów podatkowych. Z kolei 1 września 2017 r. opisywaliśmy komunikat szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który deklarował, że firmy nie będą już dostawać korzystnych interpretacji indywidualnych w tej sprawie i ostrzegał przed zastosowaniem klauzuli obejścia prawa.

Darowane jednak w kosztach

Od 1 stycznia obowiązuje zakaz rozliczania w kosztach majątku otrzymanego w darowiźnie i spadku. Ministerstwo Finansów uzasadniało jego wprowadzenie koniecznością ograniczenia podatkowej optymalizacji, m.in. z wykorzystaniem znaków towarowych. Zmiana wywołała spore kontrowersje – jak pisaliśmy m.in. w „Rzeczpospolitej” z 30 października 2017 r., zakaz uderzy w rodzinne przedsięwzięcia. Dlatego resort finansów przygotował kolejne zmiany. Projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Przewiduje możliwość rozliczania w kosztach majątku otrzymanego w darowiźnie. Obdarowany będzie musiał jednak przyjąć wartość określoną wcześniej przez darczyńcę i kontynuować dokonywane przez niego odpisy. Natomiast majątek otrzymany w spadku będzie mógł być amortyzowany na dotychczasowych zasadach. Spadkobiercy będą mogli więc ponownie określić wartość odziedziczonych rzeczy lub praw i rozliczać je w kosztach.