Limity na IKE IKZE i wpłaty dodatkowe na PPE w 2022 roku

Zgodnie z ustawą z 20.4.2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wpłaty dokonywane na IKE w danym roku kalendarzowym nie mogą̨ przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego (prognozowanego) wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Natomiast wpłaty dokonywane na IKZE nie mogą̨ przekroczyć 1,2-krotności wspomnianej kwoty. Ponadto, podobnie jak w 2021 r. występuje nadal nowa kategoria limitów IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność – ich limity będą wyższe i wyniosą̨ 1,8-krotności, a nie 1,2-krotności, jak w przypadku zwykłego IKZE. 

W przypadku PPE limit składki dodatkowej na PPE (opłacanej przez uczestnika PPE) zgodnie z ustawą z 20.4.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych wynosi 4,5-krotność przeciętnego (prognozowanego) wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. 

Polski system emerytalny w ostatnich latach został nieco zmieniony i obecnie składa się z następujących elementów:

  1. Pierwszy filar emerytalny – ZUS i OFE (jako elementy emerytury podstawowej finansowane z każdej składki emerytalnej – chociaż część ubezpieczonych może posiadać kapitał tylko w ZUS) wypłacanej, co do zasady, każdej osobie po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. 
  2. Drugi filar emerytalny – PPE i PPK, czyli grupowa cześć systemu emerytalnego, w ramach której osoby zatrudnione wraz z pracodawcami współfinansują dodatkowy kapitał na okres po osiągnięciu 60. roku życia. Co do zasady każdy pracodawca prowadzi PPK, część z nich może prowadzić PPE albo PPK i PPE.
  3. Trzeci filar emerytalny – IKE i IKZE, czyli indywidualne formy budowania dodatkowego kapitału na przyszłość, w której każda osoba zatrudniona może samodzielnie oszczędzać na przyszłość. Zgodnie z zapowiedziami i planami legislacyjnymi w marcu 2022 r. w ramach III filara emerytalnego powinna się pojawić trzecia forma – OIPE – ogólnoeuropejskie indywidualne produkty emerytalne. Pracę legislacyjne w tym zakresie nadal trwają.

Wysokość limitów wpłat na IKZE oraz IKE oraz składek dodatkowych w PPE w 2022 r.:

  • na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego „zwykłe IKZE” (IKZE) wyniesie 7 106,40 zł;
  • na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego osoby, która prowadzi pozarolniczą działalność (IKZE) wyniesie 10 659,60 zł;
  • na indywidualne konto emerytalne (IKE) wyniesie 17 766 zł;
  • odpowiadająca sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu (PPE) wyniesie 26 649 zł. 

Wzrost limitów i ich wykorzystanie

W ciągu ostatnich lat limity kwot możliwych do wpłacenia na IKE, IKZE i PPE są̨ coraz wyższe. Jest to efekt wciąż rosnącego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego prognozowanego w gospodarce narodowej, co stanowi podstawę̨ do wyliczenia corocznych limitów. Ponadto, ustawodawca w 2021 r. wprowadził nową kategorie uczestników IKZE z większym limitem (1,8-krotności), co jest odpowiedzią̨ na wprowadzone od 2021 r. dla wszystkich pracodawców PPK i jednoczesny brak możliwości utworzenia PPK dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność. Warto jednak podkreślić, że zgodnie z dostępnymi danymi, limity te są̨ na ogół niewykorzystywane, ponieważ niewiele osób decyduje się̨ na wpłatę̨ w maksymalnych wysokościach. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności