Limit 30-krotności w górę od stycznia 2022 roku

Zgodnie z ustawą z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwiększeniu ulega kwota ograniczania rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i wyniesie w 2022 r. 177 600 zł, powyższe wynika ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia do kwoty 5 922 zł.

Co oznacza zwiększenie limitu 30-krotności dla pracodawcy?

Zwiększenie limitu oznacza, że pracodawcy nie będą dokonywali potraceń składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za każdego pracownika, który przekroczy limit 177 600 zł – dotyczy to zarówno obowiązkowych, jak i dobrowolnych składek. Obowiązkiem pracodawcy jest opłacanie pozostałych składek na ubezpieczenia społeczne. Zwolnienie w tej kwocie obowiązuje w całym 2022 r. Fakt nieopłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie zwalnia pracodawcy z obowiązku opłacenia:

  • ubezpieczeń społecznych (wypadkowe i chorobowe),
  • ubezpieczenia zdrowotnego.
Ważne

W tym miejscu warto przypomnieć, że zgodnie z podpisaną 16.11.2021 r. ustawą podatkową w ramach Polskiego Ładu, zmianie od 1.1.2022 r. ulega mechanizm obliczania składki zdrowotnej i od tego dnia, składka zdrowotna nie będzie już odliczana od podatku.


Obowiązkiem pracodawcy będzie również finansowanie wpłat do PPK za osoby, które przekroczyły limit 30-krotności. Wynika to z nowelizacji ustawy o PPK jeszcze z 2019 r. To ważna wiadomość dla pracodawców, którzy przygotowując budżet na 2022 rok, muszą pamiętać, że PPK będzie finansowane bez względu na limit 30-krotności. Ustawodawca uznał bowiem, że finansowanie PPK, jako dodatkowego źródła budowania kapitału, nie powinno być limitowane w ten sposób.

Limit 30-krotności a przeciętne wynagrodzenie

W ciągu ostatnich lat limit 30-krotności sukcesywnie rośnie, co jest związane ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia. Należy również wspomnieć, że ustawodawca nie powrócił w tym roku do zmian związanych ze zniesieniem limitu 30-krotności ani jego zwiększenia, np. do limitu 35-krotności lub 40-krotności, chociaż takie propozycje pojawiały się̨ w latach 2018-2019. Oznacza to, że konstrukcja prawna w tym zakresie, póki co, pozostaje bez zmian.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności