Likwidacja OFE najwcześniej w 2022 r.

W ostatnich dniach pojawiły się informacje przedstawicieli rządu, że dopóki nie zakończą się prace legislacyjne z ustawą podatkową w ramach Polskiego Ładu nie wiadomo w jakim kierunku zostaną zmienione zasady likwidacji OFE. Co oznacza, że rząd nie zamierza wycofywać się z planu likwidacji OFE, ale nadal nie wie w jaki sposób dokonać zmian w projekcie, który jest w Sejmie. 

Projekt reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych jest obecnie w Sejmie (od kwietnia 2021 r. prace zostały zawieszone – kiedy nagle okazało się, że projekt został wycofany z powodu braku większości do jego uchwalenia, a finalnie zamrożony w obecnym brzmieniu w związku z procedowaną emeryturą bez podatku do kwoty 2500 zł brutto). Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez resort finansów, reforma OFE musi poczekać na zakończenie prac legislacyjnych dotyczących zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu, co może mieć miejsce w listopadzie 2021 r. Zmiany w procedowanej obecnie ustawie podatkowej będą miały znaczenie dla OFE. W związku z tym dopóki nie poznamy finalnego brzmienia ustawy podatkowej w ramach Polskiego Ładu, to nie będzie wiadomo w jakim kierunku i kształcie rząd będzie chciał zmienić OFE. 

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami domyślnym rozwiązaniem ma być przeniesienie środków na IKE+, co będzie wiązało się z pomniejszeniem zgormadzonego kapitału o 15% opłaty przekształceniowej – jej wysokość może ulec zmniejszeniu do 10% albo nawet 8% a może również zostać całkowicie zniesiona na rzecz podatku. Drugie rozwiązanie to transfer środków do ZUS bez opłaty przekształceniowej, ale w tym wariancie członek IFE miał stracić prawo do dziedziczenia środków. Opłata przekształceniowa miała być substytutem podatku dochodowego od emerytury, w związku z tym, że wielu emerytów i emerytek zgodnie z planem od 1.1.2022 r. ma już nie płacić tego podatku ten kontrowersyjny pomysł stracił całkowicie uzasadnienie. W grze dotyczącej przyszłości OFE są jeszcze inne pomysły, zgodnie z którymi likwidacja OFE może być w jakimś stopniu powiązana z PPK. Szczególnie w ramach transferu środków z opłaty przekształceniowej. Powiązanie OFE z PPK może być uzasadniane niskim poziomem partycypacji w PPK, który obecnie wynosi około 21 %. W PPK uczestniczy ponad 2,35 mln osób a członków OFE jest około 15 mln. 

W wakacje projekt ustawy miał zostać zaprezentowany, natomiast prace legislacyjne były planowane na jesień wraz z ofensywą legislacyjną projektów w ramach Polskiego Ładu. Patrząc na najnowsze zapowiedzi, w 2021 r. nie należy się spodziewać, że rząd zdecyduje się na kontynuowanie tej reformy. To oznacza, że likwidacja OFE będzie miała kilkunastomiesięczne opóźnienie w stosunku do harmonogramu z 2021 r. a jej ewentualny początek można datować na połowę albo koniec 2022 r. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności