Zgodnie z zapowiedziami obecnie trwają pracę nad ostatecznym brzmieniem projektu ustawy, nie ma niestety nadal szczegółów decyzji w jakim kierunku pójdą zmiany. Zgodnie z majowymi informacjami domyślnym rozwiązaniem ma być przeniesienie środków na IKE+, co będzie się wiązało z pomniejszeniem zgromadzonego kapitału o 15% opłatę przekształceniową, jej wysokość może ulec zmniejszeniu do 10% albo nawet 8%. W grze są jeszcze inne pomysły, zgodnie z którymi likwidacja OFE może być jakimś stopniu powiązana z PPK. Szczególnie w ramach transferu środków z opłaty przekształceniowej. Powiązanie OFE z PPK może być uzasadniane niskim poziomem partycypacji w PPK. 

W wakacje projekt ustawy ma zostać zaprezentowany, natomiast prace legislacyjne są zaplanowane na jesień wraz z ofensywą legislacyjną projektów w ramach Polskiego Ładu. To oznacza, że do końca roku są szanse na uchwalenie ustawy likwidującej OFE, a sam proces likwidacji powinien mieć miejsce w 2022 r., także likwidacja OFE będzie miała kilkumiesięczne opóźnienie w stosunku do harmonogramu z 2021 r.