Liczenie terminów na wniesienie odwołania do Prezesa KIO

Stosownie do rozporządzenia za dni robocze uważa się wszystkie inne dni niż ustawowe wolne od pracy, niedziele i soboty. Jeżeli więc termin na wniesienie odwołania do Prezesa KIO upływa w sobotę (choć w Polsce nie jest ona dniem ustawowe wolnym od pracy) nie powinien być skracany, lecz wydłużany do następnego dnia roboczego.

Powyższa interpretacja odbiega od dotychczasowego sposobu liczenia terminów (według KC) zarówno przez orzecznictwo KIO, jak i sądy powszechne. Nie była też dotąd kwestionowana przez Prezesa UZP. Niemniej jednak nowe podejście jest bardzo korzystne dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne, którzy zyskują dodatkowy czas na zakwestionowanie czynności lub zaniechań zamawiającego w drodze odwołania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności