Licytacja elektroniczna w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2304 opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 5.12.2017 r. w sprawie licytacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozporządzenie określa:

1) warunki udziału w licytacji elektronicznej;

2) dodatkowe elementy, jakie powinno zawierać obwieszczenie o licytacji elektronicznej, oraz warunki publikacji tego obwieszczenia;

3) termin licytacji elektronicznej;

4) tryb i sposób prowadzenia licytacji elektronicznej;

5) warunki dostępu do systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego odbywa się licytacja elektroniczna, w tym otrzymania, zawieszenia i wygaśnięcia tego dostępu.

Warunkiem udziału w licytacji elektronicznej jest posiadanie konta w systemie teleinformatycznym, które założy użytkownik. Udział w licytacji elektronicznej będzie możliwy za pomocą formularza umożliwiającego wprowadzenie danych, udostępnianego za pomocą oprogramowania interfejsowego.

Termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej, określony datą, godziną i minutą, będzie wyznaczany w taki sposób, aby czas jej trwania wynosił od 7 do 30 dni, a zakończenie przypadało w godzinach pracy organu egzekucyjnego.

Niezwłocznie po zakończeniu licytacji elektronicznej, poza przewidzianymi wyjątkami, organ egzekucyjny udzieli przybicia uczestnikowi licytacji elektronicznej, oferującemu najwyższą cenę w terminie zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie będzie udzielane w systemie teleinformatycznym. Uczestnicy licytacji elektronicznej będą niezwłocznie zawiadamiani o przybiciu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności