Legalizacja samowoli budowlanej bez opłat w projekcie nowelizacji Prawa budowlanego

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pracuje nad zmianami przepisów ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.; dalej: PrBud) umożliwiającymi dokonywanie tzw. legalizacji samowoli budowlanych powstałych wcześniej niż 20 lat temu, w tym samowoli powstałych przed 1995 r.

Jak podaje Ministerstwo nową regulacją mają zostać objęte tylko obiekty, co do których do chwili obecnej nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie samowoli budowlanej.

Proponowane zmiany zakładają, że legalizacja samowoli budowlanej dokonywana będzie na wniosek. Do niego konieczne będzie dołączenie:

a) zawiadomienia o zakończeniu budowy,

b) oświadczenia wnioskodawcy o posiadanym prawie od dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

c) oświadczenia o terminie zakończeniu budowy,

d) inwentaryzacji powykonawczej oraz ekspertyzy technicznej.

W myśl proponowanych rozwiązań legalizacja samowoli budowlanej w trybie nowych przepisów byłaby wolna od wniesienia opłaty legalizacyjnej.

Ważne
Organ nadzoru budowlanego, jako organ wydający decyzję o legalizacji, będzie tylko dokonywał oceny tego, czy samowola spełnia warunek braku wszczęcia postępowania a także czy wniosek jest kompletny pod względem formalnym. Organ dodatkowo będzie sprawdzał, czy od zakończenia budowy obiektu budowlanego upłynęło przynajmniej 20 lat.

Organ nadzoru budowlanego nie będzie dokonywał oceny, czy obiekt budowlany został wybudowany zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności