Łatwiejszy dostęp do kredytu na innowacje technologiczne

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, opracowało szereg zmian w kryteriach składania wniosków. Obecna tura zakończy się 31 maja, a 1 czerwca rozpocznie się nowy nabór - na korzystniejszych zasadach. Wcześniej, bo już 18 maja, Bank Gospodarstwa Krajowego opublikuje dokumentację konkursową.

Na czym polegają zaproponowane zmiany? W nowym programie przedsiębiorca będzie mógł wnioskować o wyższą dotację niż dotychczasowy limit 6 000 000 zł. Dla wielu firm kluczowa może się okazać inna zmiana, czyli zniesienie wymogu innowacyjności w skali kraju. Przedsiębiorca powinien jedynie wykazać, że wprowadzone produkty lub usługi, będą innowacją w jego firmie (np. towary, których nie wytwarzał). To ułatwi dostęp do premii technologicznej mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, dla których poprzedni wymóg mógł być trudny do spełnienia. "To właśnie z myślą o nich wspólnie z BGK zaprojektowaliśmy zmiany, które ułatwią dostęp do bezzwrotnego finansowania" – mówi, cytowana przez stronę www.gov.pl Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rozszerzony zostanie także katalog kosztów kwalifikowanych. Premią technologiczną będzie można też sfinansować np. koszty ekspertyz od zewnętrznych doradców, niezbędnych do realizacji inwestycji. Będzie można nimi pokryć również koszty postępowań patentowych, związanych z inwestycją technologiczną. Nowym rozwiązaniem jest też możliwość pokrycia z dotacji wydatków na przebudowę i adaptację budynków.

Jak można złożyć wniosek o dotację? Przedsiębiorca musi wziąć kredyt technologiczny w jednym z banków, współpracujących z BGK. W nowym naborze będzie można sfinansować kredytem 100% kosztów kwalifikowalnych. Poprzednio firma musiała pokryć z własnych środków minimum 25% kosztów kwalifikowalnych projektowanej inwestycji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności