Łatwiej będzie udzielić pomocy publicznej przedsiębiorcom

Zmiany wprowadzone do ustawy Prawy Restrukturyzacyjne przez Ustawę o zmianie ustawy - Prawo Restrukturyzacyjne, Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności z 10.1.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 149) umożliwią realizację warunkowej decyzji KE, pozwalającej na udzielenie pomocy publicznej bez konieczności notyfikacji Komisji Europejskiej. Wprowadzone instrumenty mają dotyczyć głównie małych i średnich przedsiębiorstw. Wprowadzają dozwoloną pomoc publiczną dla przedsiębiorców znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.

Pomoc publiczna może zostać udzielona na realizację procesu restrukturyzacji, przed jego rozpoczęciem. Celem udzielenia takiej pomocy będzie opracowanie analiz oraz stworzenie planu restrukturyzacji albo likwidacji działalności.

Mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc również na bieżącą działalność na czas potrzebny dla przeprowadzenia restrukturyzacji, umożliwiającej przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. Celem działań ma być odzyskanie płynności finansowej i prawidłowego funkcjonowania na rynku.

Nowe przepisy liberalizują zasady określające niezbędną wysokość środków własnych przedsiębiorcy, przeznaczonych na restrukturyzację wskazując, że w szczególnych przypadkach mogą być one niższe niż wymóg ustawowy, jednak muszą to być środki realne i porównywalne do otrzymanej pomocy publicznej.

Pomoc publiczna udzielana zgodnie z wprowadzonymi regulacjami nie wymaga notyfikacji do Komisji Europejskiej. Przyczyni się to do przyspieszenia procesów związanych z restrukturyzacją zagrożonych przedsiębiorców oraz obniżenia ryzyka upadłości. Założeniem projektu ustawy było stworzenie przejrzystych procedur dostępu do dozwolonej pomocy publicznej oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców.

Szczegóły dotyczące udzielanej pomocy zarówno dla podmiotów przed rozpoczęciem restrukturyzacji, jak i w trakcie procesów restrukturyzacyjnych, takie jak podmioty jej udzielające, warunki i tryb przyznawania zostaną określone w rozporządzeniach Ministra.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności