O kilkadziesiąt milionów złotych Lasy Państwowe zaniżyły przychody za 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny w piątkowym wyroku zgodził się z organami skarbowymi, że odsetki bankowe są odrębnym od innych przychodów przysporzeniem i nie można ich kwalifikować jako pochodzących z gospodarki leśnej.

Spór dotyczył interpretacji art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Przesądza on, że ustawy nie stosuje się do przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach. Tym samym tego rodzaju przychody są wyłączone z opodatkowania.

Urząd kontroli skarbowej, który przeprowadził w Lasach Państwowych postępowanie kontrolne, stwierdził, że z tego wyłączenia nie korzystają m.in. odsetki bankowe za utrzymywanie na koncie i lokacie środków pieniężnych Funduszu Leśnego.

Lasy podkreślały, że pieniądze gromadzone na rachunku Funduszu Leśnego są zgodnie z przepisami ustawy o lasach, przeznaczane wyłącznie na działalność związaną z gospodarką leśną.

Okoliczność ta przesądza o uznaniu odsetek bankowych od tych środków za przychody z działalności leśnej, a te podlegają wyłączeniu od opodatkowania CIT.

Skarbówka twierdziła z kolei, że wyłączenie stosowania ustawy o CIT dotyczy przychodów z gospodarki leśnej, a nie przychodów związanych z tą gospodarką.

Wyłączenie z CIT dotyczące wszystkich przychodów związanych z tą gospodarką, a nie wyłącznie pochodzących z niej, byłoby zdaniem skarbówki bezpodstawne.

Gospodarka leśna, zgodnie z ustawą o lasach, to urządzanie, ochrona i gospodarowanie lasem, utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych, gospodarowanie zwierzyną, pozyskiwanie drewna, żywicy, choinek itp. (z wyjątkiem skupu). Organy podatkowe argumentowały, że inne przychody, np. z najmu nieruchomości, skupu i sprzedaży drewna czy przychody z kapitału, podlegają opodatkowaniu.

Odsetki, nawet od środków Funduszu Leśnego, należy za takie przychody opodatkowane uznać. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację skarbówce (sygn. III SA/Wa 536/14). Pośredni związek z działalnością leśną przychodów to za mało, by stosować wyłączenie.

Wyrok NSA też był dla Lasów niekorzystny. Sędzia Maciej Jaśniewicz, uzasadniając orzeczenie, tłumaczył, że strumień przychodów z odsetek jest przez NSA kwalifikowany jako samodzielny, niezależny od innych przychodów.

Taka argumentacja pojawia się przede wszystkim na gruncie ustawy o PIT, w której przychody z różnych źródeł są różnie opodatkowane, ale tym razem znajduje zastosowanie też na potrzeby opodatkowania CIT. NSA stwierdził, że poszukiwanie związku odsetek z gospodarką leśną jest karkołomnym zadaniem.

Wyrok, oprócz kwestii odsetek, dotyczył też odszkodowań za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod drogi publiczne. NSA uznał z podobnych powodów, że odszkodowania nie są przychodami z gospodarki leśnej.

sygnatura akt: II FSK 213/15