W związku z tymi zmianami niezbędna była nowelizacja przepisów dotyczących kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.

Dnia 13.1.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 30.12.2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 46), które m.in. określiło nowe wymagania zdrowotne oraz zakres badań lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się o wykonywanie albo wykonujących czynności na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, zmieniło wymagania w zakresie wykształcenia koniecznego do uzyskania uprawnień zawodowych, unormowało wymagania dla prowadzących pociągi lub pojazdy kolejowe zwolnionych z obowiązku posiadania licencji i świadectwa maszynisty.

Podstawa prawna

  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 30.12.2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 46)