Od 3 lutego obowiązuje nowela ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Przyznaje ona ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego upoważnienie do wydania nowego rozporządzenia. Chodzi o pomoc publiczną dla projektów z sektora kultury realizowanych na podstawie umowy pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Do tej pory nie było tego rodzaju delegacji ustawowej.

Z pomocy tej finansowane jest m.in. utrzymanie nieruchomości zabytkowych, wydarzenia kulturalne oraz artystyczne, zabytki z Listy Dziedzictwa Narodowego. Upoważnienie przyznane nowelą ma charakter fakultatywny, a jego zastosowanie będzie uzależnione od dostępności bezzwrotnych środków przekazywanych Polsce w ramach tej umowy.

Rozporządzenie będzie uwzględniać wszystkie źródła, z jakich będzie udzielana pomoc publiczna ze środków, które nie pochodzą z UE.

Dzięki nowym przepisom minister kultury nie będzie musiał za każdym razem, gdy udzieli tego rodzaju pomocy, zgłaszać tego Komisji Europejskiej. Będzie więc mniej biurokracji, a wsparcie finansowe będzie udzielane szybciej. W tej chwili w Polsce funkcjonuje 12 507 instytucji kultury, które korzystają z tych dotacji.

podstawa prawna: nowela z 8 grudnia 2017 r. o prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U. z 19.01.2018 r., poz. 152