W zeszłym tygodniu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie wykluczył, że nieprawidłowościami w reprywatyzacji nieruchomości w Krakowie zajmie się komisja weryfikacyjna, która obecnie bada takie przypadki w Warszawie.

Zdaniem goszczącego we wtorkowym programie #RZECZoPRAWIE mec. Pawła Kuglarza z krakowskiej kancelarii TaylorWessing, na takie działania jest za wcześnie. Jak mówił, sytuacja Warszawy jest szczególna. – W związku z tym działania nadzwyczajne komisji weryfikacyjnej są odpowiedzią na zaniedbania i zaniechania samorządu. A w Krakowie czy innych miastach ma to zupełnie inny charakter: przestępstwa związane z reprywatyzacją dotyczyły głównie tego, że zgłaszali się tzw. spadkobiercy, którzy na podstawie sfałszowanych pełnomocnictw uzyskiwali zwrot nieruchomości – wyjaśnił mec. Kuglarz. Jego zdaniem w Krakowie zastosowanie mechanizmów prawa cywilnego, administracyjnego i karnego przy udziale prokuratorów mogłyby wystarczać. – Po kilku miesiącach działania komisji weryfikacyjnej racjonalne byłoby poczekanie, jak jej decyzje zostaną ocenione przez sądy administracyjne – dodał prawnik.

—mat