Kto przekroczy limit, ten musi zapomnieć o 9 proc. CIT

Przedsiębiorca, którego przychody są wyższe niż 1 mln 200 tys. euro, musi od dochodu za cały rok zapłacić CIT według stawki 19 proc. – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spółka, która w latach 2017 i 2018 miała status tzw. małego podatnika, od stycznia 2019 r. rozliczała CIT z 9-proc. stawką. W sierpniu jej obroty przekroczyły limit uprawniający do preferencyjnego CIT. Nabrała wątpliwości, czy będzie musiała zapłacić 19-proc. CIT od całości dochodów osiągniętych w 2019 r., czy tylko od nadwyżki ponad 1 mln 200 tys. euro.

Uważała, że standardowa stawka podatku powinna być zastosowana jedynie do nadwyżki.

Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Wyjaśnił, że 9-proc. stawka ma zastosowanie wyłącznie do podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1 mln 200 tys. euro. Po przekroczeniu tego limitu podatnik traci prawo do obniżonej stawki podatku – stwierdził organ, tłumacząc, że wynika to z literalnego brzmienia art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że podatnicy, którzy przekroczyli wskazany w przepisach limit, muszą – począwszy od następnego miesiąca lub kwartału – stosować 19-proc. stawkę podatku (art. 25 ust. 1g ustawy o CIT). Dodał, że stosowanie w ciągu roku dwóch stawek podatkowych nie stoi na przeszkodzie, aby podatek za cały rok wyniósł 19 proc. podstawy opodatkowania ©℗

Dwa warunki skorzystania z 9-proc. stawki CIT:

1) Z preferencji mogą skorzystać tylko podatnicy, którzy posiadają status małego podatnika – ustalony w oparciu o przychody z ubiegłego roku, chyba że jest to ich pierwszy rok podatkowy. W 2020 r. za małego uznaje się podatnika, u którego przychód w 2019 r. nie przekroczył 2 mln euro. Wcześniej limit był niższy i wynosił 1,2 mln euro.

2) Limit bieżących przychodów podatnika nie może przekroczyć 1,2 mln euro. Próg ten jest identyczny jak w poprzednim roku podatkowym, należy go przeliczyć na złote po kursie z 2 stycznia 2020 r. (art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT).

Interpretacja dyrektora KIS z 5 grudnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.425.2019.1.AB

Patrycja Dudek
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności