Kto może upoważnić do odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych?

Co zrobić w sytuacji, gdy wniosek o pozwolenie na budowę zawiera odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, ustanowionych przez właściwego ministra?

Według art. 9 ust. 2 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm., dalej: PrBud) takie uprawnienie przysługuje „właściwemu organowi”. Brakuje tam jednak doprecyzowania, o jaki organ chodzi.

Ważne
Kto więc może wystąpić z wnioskiem do właściwego ministra? Jak zauważa GUNB na podstawie art. 83 ust. 1 PrBud jedynym organem uprawnionym do wydania pozwolenia na budowę jest organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Ponieważ organy nadzoru budowlanego (w tym przypadku wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego) nie są uprawnione do wydawania pozwolenia na budowę (zakres spraw zastrzeżonych dla nich w pierwszej instancji określa art. 83 ust. 3 i nie ma tam mowy o wydawaniu pozwolenia na budowę), to nie mają one prawa do występowania z wnioskiem do ministra.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności