Kto dostaje spłatę, nie płaci podatku od spadków i darowizn

Spłata i polecenie darczyńcy mają odmienne konsekwencje podatkowe – wyjaśnia skarbówka w interpretacji.

Z pytaniem zwróciła się kobieta, która otrzymała spłatę od stryja (brata jej nieżyjącego od kilku lat ojca). Przedmiotem spłaty była jedna czwarta wartości mieszkania, które stryj otrzymał w darowiźnie od babci wnioskodawczyni, czyli swojej matki. W styczniu 2018 r. stryj przekazał wnioskodawczyni i jej bratu po 40 tys. zł. W zamian za spłatę podatniczka i jej brat zrzekli się wszelkich roszczeń, które przysługiwałyby im z tytułu dziedziczenia po babci.

Kobieta napisała, że stryj działał zgodnie z wolą swojej matki, by zabezpieczyć interesy wszystkich członków rodziny. Wystąpiła o interpretację, by się upewnić, czy powinna traktować spłatę jak spadek po babci i czy po jej śmierci powinna zapłacić podatek od spadków i darowizn.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn daninie tej podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na jej terytorium, tytułem m.in. darowizny i polecenia darczyńcy. W przepisie nie wymieniono spłaty.

Według skarbówki najważniejsze jest rozstrzygnięcie, na jakiej podstawie podatniczka otrzymała pieniądze od stryja. Dyrektor KIS nie rozstrzygnął tej sprawy jednoznacznie, ponieważ z wniosku o interpretację nie wynika, na jakiej podstawie kobieta otrzymała pieniądze.

Wyjaśnił, że gdyby wnioskodawczyni była beneficjentką polecenia darczyńcy, to byłaby zobligowana do zgłoszenia nabycia lub złożenia zeznania w podatku od spadków i darowizn. Za polecenie darczyńcy należałoby uznać odpowiednio wyrażoną wolę babci, aby stryj przekazał pieniądze wnioskodawczyni.

Spłata nie jest jednak poleceniem darczyńcy. To oznacza, że w przypadku jej otrzymania (czyli innym tytułem niż polecenie darczyńcy) obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn nie powstanie. Czynność taka nie została bowiem wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

„Spłata nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, chyba że stanowi ona wykonanie polecenia darczyńcy" – napisał dyrektor KIS w interpretacji.

—mpa

numer interpretacji: 0111-KDIB4.4015. 99.2018.2.MD
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności