Kształt produktu można chronić na różne sposoby

ORZECZENIE

Nie można odmówić rejestracji kształtu jako znaku towarowego tylko z tej przyczyny, że stanowi on już wzór użytkowy – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Węgierska firma produkująca zabawki i dekoracje chciała zarejestrować jako znak towarowy kształt swojego produktu, który zapewniał, że artykuł zawsze wróci do punktu równowagi. Jednak zarówno prawo unijne, jak i węgierskie przewidują, że rejestracja kształtu jako znaku jest niedozwolona, gdy służy on jedynie osiągnięciu efektu technicznego lub też gdy znacząco zwiększa wartość towaru. Przepisy te mają zapobiegać ustanowieniu monopolu na dany rodzaj produktu. Z tego powodu urząd węgierski w dwóch instancjach odmówił rejestracji. Firma skierowała jednak sprawę na drogę sądową, a tam dotarła ona aż do węgierskiego Sądu Najwyższego. Ten, by ostatecznie rozstrzygnąć sprawę, zwrócił się do TSUE z pytaniami o interpretację prawa unijnego w tej kwestii.

Odpowiadając na nie, trybunał wskazał m.in., że informacje inne niż dotyczące samego przedstawienia graficznego, takie jak sposób postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców, mogą być używane w celu ustalenia zasadniczych właściwości oznaczenia. Wiadomości te muszą jednak pochodzić z obiektywnych i wiarygodnych źródeł.

TSUE doprecyzował też, że określoną w przepisach podstawę odmowy rejestracji ze względu na to, że dany kształt znacząco zwiększa wartość towaru, można zastosować tylko, jeżeli z obiektywnych i wiarygodnych elementów wynika, że ta właściwość ma decydujący wpływ na decyzję konsumentów o kupnie towaru.

Jedno z pytań węgierskiego sądu dotyczyło ewentualnej kolizji między prawem ochronnym ze znaku towarowego a prawem ochronnym wzoru użytkowego. TSUE stwierdził w tym wypadku, że nie można odmówić rejestracji kształtu jako znaku towarowego tylko dlatego, że jest on już przedmiotem ochrony na podstawie prawa wzorów lub gdy oznaczenie jest tworzone wyłącznie przez kształt wyrobu dekoracyjnego. ©℗

ORZECZNICTWO

Wyrok TSUE z 23 kwietnia 2020 r. w sprawie C-237/19

Szymon Cydzik
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności