Kryteria i warunki techniczne dotyczące nowych kas rejestrujących

Nowe przepisy dają możliwość producentom kas przygotowania się do nowych regulacji, dotyczących kas on-line, które przewidziane są w zmianach do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm. dalej: VATU), które mają zacząć obowiązywać od 1.10.2018 r.

Głównym celem wydania nowego rozporządzenia, dotyczącego kas rejestrujących jest umożliwienie emisji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach: elektronicznej (z wykorzystaniem interfejsu komunikacyjnego za pośrednictwem Internetu) i papierowej. Dotychczasowe przepisy umożliwiały jedynie wydruk takich dokumentów. Teraz będzie istnieć możliwość współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, co ma zwiększyć akceptację płatności bezgotówkowych.

Rozporządzenie umożliwia produkcję nowego typu urządzeń kasowych, do wprowadzenia których zobowiąże podatników projektowana zmiana do VATU, która ma zacząć obowiązywać od 1.10.2018 r.

Nowe przepisy rozporządzenia nie oznaczają natychmiastowego obowiązku wymiany starych kas fiskalnych. Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii zachowają bowiem moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 31.12.2018 r. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii, czyli kasy rejestrujące konstrukcyjnie dostosowane do sporządzania kopii drukowanych dokumentów fiskalnych i wydruków niefiskalnych w postaci zapisu na informatycznych nośnikach danych będą mogły być stosowane jeszcze przez kilka lat, najprawdopodobniej do 31.12.2022 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności