Krótkoterminowy najem niekoniecznie jest działalnością gospodarczą

Małżeństwo odziedziczyło mieszkanie nad morzem. Para posiadała już własne lokum w zupełnie innej części kraju, a nie chciała szybko sprzedawać dopiero co otrzymanej kawalerki, bowiem to wiązałoby się z koniecznością zapłaty podatku. Samo utrzymanie mieszkania pociągało za sobą koszty, dlatego też małżeństwo zdecydowało, że przeznaczy ten lokal na wynajem. Ze względu na atrakcyjne położenie kawalerki, najbardziej rozsądnym rozwiązaniem wydawał się być najem krótkoterminowy. Aby sprawnie znajdywać i obsługiwać potencjalnych gości, a jednocześnie nie musieć za każdym razem przemierzać pół Polski w celu wydania mieszkania, para podjęła współpracę z lokalną nadmorską firmą, która w profesjonalny sposób zajęła się logistyką i w imieniu właścicieli obsługiwała osoby, chcące zamieszkać we wspomnianej kawalerce. Wszystko szło dobrze do momentu rozliczenia najmu z fiskusem.

Małżeństwo uważało, że powinno zapłacić podatek zgodnie ze zryczałtowaną stawką 8,5%, jednak skarbówka uznała, że para działa jak profesjonalne przedsiębiorstwo, a prowadzony przez nich najem ma charakter działalności gospodarczej. Co za tym idzie, powinien zostać objęty wyższym podatkiem. Właściciele mieszkania usiłowali argumentować, że ich poczynania związane z najmem kawalerki mają stricte prywatny charakter. Na dowód powyższego wskazywali, że przecież wynajmują tylko jedno mieszkanie, a do obsługi najmu i związanej z tym logistyki korzystają z firmy zewnętrznej właśnie dlatego, że sami nie są specjalistami w tym zakresie. Co więcej, z tego tytułu ponoszą także koszty.

Fiskus był jednak nieugięty. Po przeanalizowaniu omawianej sytuacji stwierdził, że wszelkie okoliczności sprawy wskazują na profesjonalny charakter najmu. W opinii organów podatkowych w tym przypadku spełnione zostały przesłanki z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOFizU), które definiują działalność gospodarczą, jako działalność zarobkową – wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust.1pkt1, 2 i 4–9 PDOFizU.

Małżonkowie zaskarżyli interpretację organów podatkowych, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stanął po ich stronie. W wyroku z 24.10.2017 r. (III SA/Wa 3048/16) Sąd po rozpoznaniu sprawy zakwalifikował najem, jako prywatny. Fakty, że był on prowadzony systematycznie, w sposób zorganizowany i w celu uzyskania zysku, nie były wystarczające dla składu orzekającego, by przychylić się do interpretacji fiskusa.

To kolejny wyrok, biorący w obronę wynajmujących, którym skarbówka nakazała płacić wyższy podatek przypisując im prowadzenie najmu o charakterze działalności gospodarczej. W sprawach, które znajdują swój finał w sądzie, składy orzekające w wielu przypadkach stwierdzają, że spełnienie przesłanek z wspomnianego wyżej art. 5a pkt 6 PDOFizU nie jest wystarczające do uznania najmu za profesjonalny. Coraz częściej także uznanie znajduje argument, że fakt zatrudnienia do obsługi najmu nieruchomości firmy zewnętrznej dowodzi właśnie na brak wiedzy i umiejętności właścicieli mieszkań w tym zakresie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności