Kredyty hipoteczne – nowe przepisy już obowiązują!

Chodzi o ustawę z 23.3.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2017 r. poz. 819, dalej: KredytHipU), której większość przepisów weszła w życie 22.7.2017 r.

Przepisy KredytHipU regulują takie kwestie, jak:

  • zakres umów kredytowych objętych ochroną
  • obowiązki banku, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta przed zawarciem umowy
  • zakaz sprzedaży wiązanej
  • wymogi wobec pracowników banków, pośredników i agentów
  • rzeczywista roczna stopa oprocentowania
  • świadczenie usług doradczych
  • skutki opóźnienia w płatności rat kredytu
  • odstąpienie od umowy o kredyt hipoteczny przez konsumenta
  • wymogi dla pośredników kredytu hipotecznego i agentów
  • kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności