Chodzi o ustawę z 23.3.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2017 r. poz. 819, dalej: KredytHipU), której większość przepisów weszła w życie 22.7.2017 r.

Przepisy KredytHipU regulują takie kwestie, jak:

  • zakres umów kredytowych objętych ochroną
  • obowiązki banku, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta przed zawarciem umowy
  • zakaz sprzedaży wiązanej
  • wymogi wobec pracowników banków, pośredników i agentów
  • rzeczywista roczna stopa oprocentowania
  • świadczenie usług doradczych
  • skutki opóźnienia w płatności rat kredytu
  • odstąpienie od umowy o kredyt hipoteczny przez konsumenta
  • wymogi dla pośredników kredytu hipotecznego i agentów
  • kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy