W nowym rozporządzeniu Minister Zdrowia określił podmiot prowadzący Krajowy Rejestr Nowotworów – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz sposób prowadzenia rejestru. Rejestr prowadzony jest z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

W rozporządzeniu uregulowano również zakres i rodzaj danych oraz identyfikatorów przetwarzanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów.

Rozporządzenie określa również sposób zabezpieczenia danych osobowych zawartych w rejestrze przed nieuprawnionym dostępem.