Krajowy plan gospodarki odpadami 2014

Ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) nakłada obowiązek opracowywania planów gospodarki odpadami. Uchwałą Rady Ministrów Nr 217 z 24.12.2010 r. został uchwalony „Krajowy plan gospodarki odpadami 2014” (dostępny na stronie Ministerstwa Środowiska w zakładce środowisko - odpady - plany gospodarki odpadami - plany - Krajowy plan gospodarki odpadami 2014).

Plan ten wskazuje na cele oraz zadania do zrealizowania w okresie od roku 2011 do 2014 oraz perspektywicznie dotyczy również okresu od roku 2015 do 2022.

Krajowy plan gospodarki odpadami obejmuje opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, cele w zakresie gospodarki odpadami, system gospodarowania odpadami, instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami.

Krajowy plan gospodarki odpadami dotyczy odpadów powstających w kraju (w szczególności odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych, odpadów opakowaniowych) oraz odpadów przywożonych na teren kraju.

Przyjęte w „Krajowym planie gospodarki odpadami 2014” rozwiązania systemowe powinny być brane pod uwagę przez rady gmin przy uchwalaniu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności