Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków a uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

W Dz.U. z 2016 r. pod poz. 459 opublikowano rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22.2.2016 r., które uchyla rozporządzenie w sprawie upoważnienia KOBiDZ do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 18.11.2008 r. w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych; Dz.U. Nr 214, poz. 1352).

Na mocy tego rozporządzenia KOBiDZ był upoważniony do uznawania nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania następujących zawodów regulowanych:

  • konserwatora zabytków ruchomych,
  • konserwatora zabytków nieruchomych,
  • konserwatora zabytkowej zieleni,
  • archeologa. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności