Krajowy limit skumulowanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – ile wykorzystano na 16.3.2021 r.?

W Dz.Urz. M.P. z 2021 r. pod poz. 304 opublikowano obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23.3.2021 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Jak wynika z art. 31a PostPomPubU, minister rolnictwa, w drodze obwieszczenia, ogłasza w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, co najmniej raz na kwartał, a w przypadku wyczerpania krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie niezwłocznie, informacje o wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Informacje te powinny zawierać wskazanie:

  1. wysokości trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
  2. stanu wykorzystania limitu, o którym mowa w pkt 1.

W związku z tym ogłoszono, że wysokość trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis wynosi:

  1. w rolnictwie – 295 932 125 euro;
  2. w rybołówstwie – 41 330 000 euro.
Ważne

Kwota wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis na dzień 16.3.2021 r. wynosi:

  1. w rolnictwie – 243.953.153,46 euro;
  2. w rybołówstwie – 2.135.287,57 euro. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności